به نام خداوند جان و خرد

دعوتنامه برنامه تلویزیونی  "اشتغال برای همه"

سرور گرامی

با عرض سلام

احتراماَ به عرض می رساند، شرکت روایت فرهنگ، واحد فناور در پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان، تهیه ۱۵ قسمت برنامه قابل پخش در شبکه اشراق با امکان پخش سراسری را تحت عنوان "اشتغال برای همه " آغاز نموده است.

     این برنامه با حمایت و همکاری سازمان صدا و سیمای زنجان، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پایه زنجان و سایر ارگان های ذیربط همچنین شرکت های فناور و دانش بنیان پارک به منظور دستیابی به استراتژی های کاربردی   اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال " که توسط مقام معظم رهبری برای سال ۹۶  نامگذاری گردیده است در محل پارک علم وفناوری دانشگاه  علوم پایه اجرا می گردد.

    لذا با توجه به اهمیت موضوع از جنابعالی دعوت می شود درصورت تمایل با انتخاب یک یا چند گزینه زیر ما را در اجرای این برنامه مهم که می تواند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال بیشتر و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی داشته باشد یاری فرمایید.


فرم دعوت نامه :
نام
نام خانوادگی
پست الکترونیکی
موبایل
تلفن ثابت
تلگرام
رشته تحصیلی
سمت اداری/دانشگاهی/شرکتی

مایلم در یک یا چند کارگروه زیر شرکت نمایم: